https://aaalandje.nl
Wetenschappelijke onderzoeken rond de Fieldlabs leveren wel degelijk nuttige inzichten op voor het kabinet. 'Helder communiceren' blijkt zeer positief bij te dragen aan het verloop van toegangstesten. 

Minister Hugo de Jonge schrijft dit dinsdag aan de Eerste Kamer. Die buigt zich momenteel over wetsvoorstellen rond de testmaatschappij en het coronapaspoort, dat de EU wil verplichten om op vakantie te gaan.

baanbrekend inzicht bij minister Hugo de Jonge
Het nieuws komt niet ongelegen, nu hoofdonderzoeker Andreas Voss van Fieldlabs onder vuur ligt over de academische studies.

Over het toegangstesten bij cultuur- en sportevenementen schrijft de minister dat het waarschijnlijk in de week van 2 tot 9 juni tot een besluit komt waar ze mogen worden gebruikt.

Een proef in april liep uit op een totale chaos. Campings in Brabant waar het ministerie in een persbericht een duik in het zwembad in het vooruitzicht stelde, wisten van niks. Het zwembad was bovendien net in groot onderhoud.

Fieldlabs zou wetenschappelijk onderzoek combineren met het oefenen met de logistiek van de anderhalvemetersamenleving. Maar die onderzoeken zijn bij voorbaat waardeloos voor de academische wereld, omdat ze slecht zijn ontworpen.

Dat bleek tijdens de commotie over het 538-feest in Breda voor het eerst, maar geldt voor alle experimenten, onderbouwt Chris Meyns in een erg goed opgeschreven achtergrondverhaal..

Hij wijst daarbij naar de rol van Andreas Voss, de Nijmeegse hoogleraar die lid is van het Outbreak Management Team. De professor infectiepreventie is hoofdonderzoeker van het wetenschappelijke aspect van de veldproeven met ‘intensieve menshouderij’ zoals sport en popconcerten.

De onderzoeken zijn alleen van een heel andere wetenschappelijke discipline, schrijft Meyns.

Want, terwijl ze zeggen ‘gedragswetenschappelijk onderzoek’ te doen, konden ze blijkbaar geen enkele wetenschapper vinden die daadwerkelijk gedragswetenschap doet. (Ze vonden microbiologen en virologen, maar geen gespecialiseerde gedragswetenschappers.)

(Overigens is de ‘hoofdwetenschapper’ die bereid was de naam aan Fieldlab Evenementen te verbinden, professor Andreas Voss, ook degene die vorig jaar april 2020 aangaf de coronacrisis professioneel op een bepaalde manier “leuk” te vinden, omdat hij zich met de “ontregeling van de zorg” (“[o]ok mooi”) niet zo zeer meer aan regels hoeft te houden…

Het OMT speelt ook bij het invoeren van de toegangstesten, schrijft De Jonge aan de senaat. Daarna komt het meest opvallende uit de brief, helemaal op het eind. De Fieldlabs blijken wel degelijk al zeer nuttige inzichten op te leveren voor het kabinet: dat je er een beetje duidelijk over moet zijn.

“Het kabinet trekt hierbij overigens nauw op met gemeenten over een heldere communicatie aan organisatoren en het grote publiek over de inzet van het toegangstesten. Zo is ook uit de pilots Testen voor Toegang gebleken dat heldere communicatie richting organisatoren en bezoekers over de werkwijze, de CoronaCheck App en coronaregels bijdraagt aan het verantwoord kunnen uitvoeren van het toegangstesten.”

Door Jan-Willem

The Hague bureau chief aaalandje

Geef een reactie