https://aaalandje.nl
Weer wat geks bij het RIVM. Het aantal coronadoden in Nederland wordt al enkele maanden wekelijks naar bededen bijgesteld. Honderden sterfgevallen per week blijken toch niet toe te schrijven aan covid-19.
grafiek met de wekelijkse cijfers uit het epidemiologisch rapport covid-19 van het rivm, vergeleken met de wekelijkse bijstelling naar beneden in maart april mei 2021
Of zijn het er een kleine 500 in totaal? Dat staat niet duidelijk vermeld in de weekrapporten van het RIVM. Maar het is zeer goed mogelijk, zo wijst Gerard van Leeuwen ons op de immer stijgende lijn. Sinds de vaccinaties zijn begonnen begin 2021, loopt het aantal gevallen sneller op dan eerder (zie tabel hieronder).

De cijfers van het RIVM bevatten steeds weer nieuwe verhalen, die gek genoeg de krant niet halen. Dit is er weer een, die we bij AAAlandje al een paar maanden als check voor kredietwaardige overheid gebruiken: de tochniet-sterftecijfers. Mensen die toch niet aan covid-19 overleden.

De blauwe lijn is het aantal ipe week gemelde nieuwe sterfgevallen. De rode is het aantal sterfgevallen waarvan bij nader inzien de overlijdensoorzaak niet covid-19 was. Het zalmroze gebied is daarmee het aantal sterfgevallen dat wordt ‘omgeboekt’.

De afgelopen twee weken werd van bijna 900 recente sterfgevallen de doodsoorzaak ‘covid-19’ ingetrokken. Zo gaat het al bijna heel 2021. Het officiele aantal nieuwe sterfgevallen bedroeg nog geen 300.

Dat blijkt uit de epidemiologische weekoverzichten van het RIVM. Dit is een ontwikkeling die al sinds januari sneller en sneller uit de pas loopt. Hoe komt dat? Het CBS heeft de eisen voor de overlijdensaktes gepreciseerd vorig jaar. Of kan het iets met vaccinatie registraties te maken hebben, mensen die na de prik ziek worden en waarvan een andere overlijdensoorzaak wordt vastgesteld? Tips zijn welkom.

Luister in aflevering 5 het item terug over deze opmerkelijke gang van zaken.

ook bij Apple podcast en in onze eigen speler

Door Jan-Willem

The Hague bureau chief aaalandje

Geef een reactie