https://aaalandje.nl
ontmasker nepnieuws zelf

Ontmasker met elke klik hierboven hoe je in een gaaf land mee kan leven met de ander, zonder nepnieuws. Kost je geen appel noch ’n ei. En is echt.

Geef ’t door: ’t vrije woord (gratis)

nepnieuws herkennen overheid bzk
“Het lastige aan Hugo de Jonge is dat het feiten met foutieve feiten mengt, waardoor het artikel lijkt te kloppen, maar de lezer feitelijk totaal verkeerd informeert. Ergernis over Hugo de Jonge omtrent fake news. De vraag is welke feiten kloppen.
In uw brief geeft u aan zich ervan bewust te zijn dat de gevolgen voor de coronacrisis voor het ministerie van VWS zeer bijzonder en uitdagend zijn geweest. We leven al een jaar in de greep van het coronavirus, met zeer ingrijpende gevolgen. De maatschappij is voor een belangrijk deel op slot geraakt, met alle sociale en economische gevolgen van dien. De zorg heeft geworsteld en worstelt nog steeds met de druk die bestaat op goede zorg voor coronapatiënten en zeker ook op de reguliere zorg. We zijn in een situatie beland waar geen enkel draaiboek voor klaar lag. Het ministerie van VWS heeft ongekende maatregelen moeten nemen om het coronavirus te beheersen. We kregen een acute uitvoerende rol zoals bij de inkoop van beschermingsmaterialen en beademingsapparatuur, het opzetten van een omvangrijk testbeleid waarbij VWS ook verantwoordelijk was voor de inkoop van testmaterialen en voldoende testcapaciteit bij laboratoria, het opschalen van de IC-capaciteit, het vaccinatiebeleid, een subsidieregeling om zorgmedewerkers door middel van een bonus voor hun bijzondere inzet te waarderen en afspraken maken met het RIVM en de GGD’en voor hun inzet bij de bestrijding zijn cruciale voorbeelden geweest. Het ging om een radicaal andere werkwijze, die noodgedwongen onder hoge druk vorm kreeg en telkens nieuwe aandachtspunten en ontwikkelingen met zich mee bracht. De coronacrisis vergde snel en slagvaardig handelen, waardoor ordentelijk financieel beheer bij de beleidsdirecties en diensten niet de eerste prioriteit kreeg. Ontmasker nepnieuws

Door Jan-Willem

The Hague bureau chief aaalandje

Geef een reactie