https://aaalandje.nl
onder narcose vaccineren

Wie vanwege allergie of andere medische problemen niet ingeënt kan worden tegen corona, kan desnoods onder narcose de injecties toegediend krijgen. Dat vertelde minister De Jonge woensdagavond aan de Tweede Kamer. Een tweet hierover uit het debat riep veel vragen op, daarom hebben we het hele fragment opgezocht en uitgeknipt. Hier kan je het zien.

Onder narcose vaccineren

Hier de hele passage zoals uitgewerkt door de stenografen van de Tweede Kamer.

Er zijn ook mensen die zich niet kunnen laten vaccineren, zegt mevrouw De Vries. Dat klopt. Het aantal is alleen heel erg veel kleiner dan het aantal mensen dat zegt dat zij tot de groep behoren die zich niet kunnen laten vaccineren. Maar ze zijn er wel. Daarvoor is het amendement-Bikker destijds bij de wetsbehandeling aangenomen, dat ik ernstig heb ontraden wegens enorme uitvoeringsissues. Dat blijkt ook nu. Het is namelijk heel moeilijk om daadwerkelijk met een goede regeling te komen, waarbij we inderdaad helder maken vanaf welk moment mensen daarvoor wel in aanmerking komen. Dat heeft er alles mee te maken dat mensen vaak denken dat ze zich niet kunnen laten vaccineren terwijl dat wel kan. Wat allergische reacties betreft hebben we een hele inzet met allergologen om ervoor te zorgen dat mensen met een allergische reactie, desnoods onder narcose, met een dagbehandeling of wat dan ook, alsnog die prik kunnen krijgen als ze dat willen.

vaccineren onder narcose
beeld ter illustratie

Ook is het mogelijk om uiteindelijk die QR-code te verstrekken als alle alternatieven van testen en vaccineren echt niet mogelijk blijken te zijn. Daarvoor hebben we alle mensen die het betreft, en die zich bij ons hadden gemeld, soms via Kamerleden maar vaak via koepelorganisaties omdat ze ons bijvoorbeeld hebben benaderd, onderdeel gemaakt van de pilot die ik eerst doe om dit hele werkproces uit te kunnen werken voordat we het daadwerkelijk open kunnen zetten voor de rest. Wat we dus willen, is dat niemand buitenspel komt te staan doordat we die coronatoegangsbewijzen invoeren. Het niet kunnen testen of niet kunnen vaccineren mag geen reden zijn om uiteindelijk geen coronatoegangsbewijs te kunnen krijgen. Maar aan het niet wíllen, kan ik niet zo heel veel doen natuurlijk.

De voorzitter:
Ik geef even het woord nog aan mevrouw Bikker en dan sluiten we af met mevrouw Van Esch. Ik denk dat mevrouw Van Esch een wat ander soort vragen heeft.

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):
Ik kan het bevestigen, want ik heb inmiddels vrolijke mensen op de mail gehad die uiteindelijk met hun gehandicapte zoon toch ergens heen konden omdat die QR-status er is.

Minister De Jonge:
Dat bewijst dat het amendement toch de moeite waard was om door te drukken.

[onder narcose vaccineren is een van de dvd’s op ons YT kanaal][meer over propaganda]

Door Jan-Willem

The Hague bureau chief aaalandje

Geef een reactie