https://aaalandje.nl
spoedtest.nl

Het ministerie van VWS heeft aangifte gedaan tegen Spoedtest.nl, de grootste commerciële aanbieder coronatesten (vooral bekend van Testen voor Toegang) wegens het uitgeven van valse vaccinatiebewijzen.

spoedtest.nl
Moeilijker te vervalsen: het gele vaccinatieboekje

De aangifte wordt bevestigd door Rasmus Emmelkamp van Spoedtest in De Telegraaf, die het nieuws als eerste bracht vandaag. Hij ontkent evenwel dat het bedrijf daadwerkelijk heeft gesjoemeld.

Over de bedrijfsstructuur van Spoedtest schreef AAAlandje eerder deze feature.

Als via Spoedtest.nl daadwerkelijk vaccinatiebewijzen zijn uitgegeven, en dit via de bestaande IT-systemen is gegaan die worden gebruikt voor de Coronacheck app, dan hebben evenwel vooral Stichting Open Nederland en minister Hugo de Jonge (VWS) wat uit te leggen. Want hoe kan het dat de sneltester gerechtigd is om vaccinatiecertificaten uit te geven?

Volgens de architectuur van de Coronacheck app (die open source is) zou het testbedrijf alleen maar uitslagen moeten omzetten in een wel/niet groen vinkje, dat maar kortdurend geldig is.

Update

Volgens het AD zou de verdenking gericht zijn op een klein uithoekje van het IT-systeem van Spoedtest, dat gebruikt wordt door artsen die toezien op het testbedrijf. Zij kunnen als BIG-geregistreerd arts wél herstelbewijzen afgeven.

De verdenking richt zich er nu echter op dat betrokkenen bij  Spoedtest.nl misbruik hebben gemaakt van het systeem waarmee artsen handmatig vaccinaties kunnen registreren. Dat kan via een webportal dat is opgezet na eerdere problemen met de automatische registratie van coronavaccinaties. Soms kwamen de prikken die huisartsen zetten niet door in de CoronaCheck-app. 

verslaggever Cyril Rosman op AD.nl

Van de 2000 medewerkers van Spoedtest.nl zouden er 5 gebruik kunnen maken van dit systeem, zij ontkennen te hebben gefraudeerd.

Eerder in AAAlandje

De CoronaCheck app hebben we al een paar keer behandeld, die is behoorlijk anonimiserend vormgegeven, maar blijkt -en dit staat niet in de kleine lettertjes- veel vaker contact te leggen met de servers (gehuurd door het ministerie van VWS) dan strikt noodzakelijk is. Als de telefoon verbinding heeft met internet (bij de meeste mensen is dat: altijd), dan zoekt de app bij het opstarten contact met het moederschip, bijvoorbeeld om veiligheidssleutels te checken of te vernieuwen. Dat hoeft de app technisch gezien maar eens per drie dagen, maar gebeurt vaker als de app vaker wordt gebruikt, meldde een deskundige. Dit is geen bijzonder iets: heel veel, zoniet alle apps op je telefoon willen dat graag. Maar mocht er bij VWS een bewindsman zitten die kwaad wil (wij proberen te checken of dit niet zo is, maar de documenten daarover zijn zoek), dan kan deze de pings natuurlijk proberen te harvesten.

Door Jan-Willem

The Hague bureau chief aaalandje

Geef een reactie