Social media verwijderden het afgelopen jaar veel berichten waarin de impact van het coronavirus werd vergeleken met een zware griep. Maar dat gebeurt opvallend genoeg niet wanneer Bill Gates de griepvergelijking maakt.

vergelijking griep bill gates griepvergelijking

Vorige week gaf hij een interview aan Fareed Zakari, de visionair-filantroop die miljardair werd als oprichter van Microsoft heeft een boek uitgegeven en promoot dat ook wel elders. Hoe voorkomen we de volgende pandemie, is de titel. Eén fragment uit het interview van een uur (hier in z’n geheel te zien) trekt wereldwijd aandacht:

Fragment uit het interview

Verbod op griepvergelijking door rechter bevestigd

Het verbod van onder meer Google en FB op het via hun platformen vergelijken van covid-19 met influenza is in Nederland aangevochten bij de rechter, door Kamerlid Van Haga en Blckbx.tv. De rechter stelde in deze zaak Google in het gelijk rondom de censuur, vlak voor de verkiezingen gepleegd.

Ook omdat de Kamervideo gedeeltelijk, en niet in zijn geheel, is opgenomen in de Interviewvideo, is het verwijderen van de Interviewvideo in overeenstemming met het Covid-beleid van YouTube en dus niet in strijd met de overeenkomst. Met de gedeeltelijke weergave van de Kamervideo wordt de bepaling uit het Covid-beleid overtreden waaruit volgt dat het niet is toegestaan Covid-19 op een lijn te stellen met griep. Juist is dat de belangrijkste uitlating in de Kamervideo, zoals eisers terecht hebben aangevoerd, uit de mond van [directeur infectieziektenbestrijding RIVM] van het RIVM komt (“Dan kom je inderdaad op percentages zoals u die ongeveer noemt”) en is het RIVM de lokale autoriteit waarnaar Google zich richt bij de uitvoering van haar Covid-beleid, maar hierbij ontbreekt belangrijke context, doordat een belangrijke aanvulling met compenserende informatie van [directeur infectieziektenbestrijding RIVM] die hij na die uitlating heeft gedaan, is weggelaten (zie hierna onder 4.15). In het licht hiervan heeft Google terecht mogen menen dat ook hierom de Interviewvideo in strijd is met haar Covid-beleid.

Overweging 4.6 uit deze uitspraak

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft de afgelopen jaren ook de media als ‘goed doel’ ontdekt voor haar filantropie. Een kritische beschouwing (zonder konijnenholen) is te vinden bij de Columbia Journalism Review.

Door Jan-Willem

The Hague bureau chief aaalandje

Geef een reactie Reactie annuleren

Mobiele versie afsluiten